ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္း
စီနီယာမ်ား၏စကားသံ

HninWinWinThan
eithazin
pink
nwenwehlaingsoe
brown
khinemonthwet
green
thirizun
nwayyukhin
monmonzaw
sithuhlaing
yellow
susunaing
blue
yimonnaing
eieiphyo
gray
nanzinmyothaw
khinesuwai
brown
hninpwinthan
green
ayethiritun
myamawswe
yehsuhsuhtun
myatsoe
pink
pwintwahsoe
pale-blue
pink
khinenyeinchit
SDTHN
thanhtetaung
green
maythazintun
pink
shweyihtun
green
thirikhitoo
grey

Copyright © 2008-2017 Myanmar DCR Co., Ltd. All Rights Reserved.

Top