သတင်း

Myanmar DCR

Myanmar DCR Co., Ltd. သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၀၈ခုနှစ် ၇လပိုင်း ၁၄ရက်နေ့တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဂျပန်လူမျိုး ၁၀၀%ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်သည့်
တစ်ခုတည်းသောဂျပန်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သာမက Global Market အထိပါရည်ရွယ်ပြီး အမျိုးမျိုးသော ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
အပြောနှင့်အလုပ် ညီရမည် ဟူသော ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီမြန်မာနှင့်ဂျပန်၏ ပေါင်းကူးတံတားအနေနှင့် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီး လူကြီးမင်းတို့၏
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အသုံးဝင်မည်ဟု မျှော်လင့်နေပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုများ

システムインテグレーションサービス
ネットワークサービス
BTO事業部