ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
စီနီယာများ၏စကားသံ

susunaing
eithazin
pink
nwenwehlaingsoe
brown
khinemonthwet
green
thirizun
nwayyukhin
monmonzaw
sithuhlaing
yellow
khinesuwai
blue
yimonnaing
eieiphyo
gray
nanzinmyothaw
yehsuhsuhtun
brown
hninpwinthan
green
ayethiritun
thanhtetaung
khinenyeinchit
myatsoe
pink
pwintwahsoe
maythazintun
pale-blue
pink
shweyihtun
green
thirikhitoo
grey

Copyright © 2008-2017 Myanmar DCR Co., Ltd. All Rights Reserved.

Top