Message

Director

"တကယ္လုပ္လွ်င္ အဟုတ္ျဖစ္မည္၊ ႀကိဳးစားသည့္ လူအတြက္ အခြင့္အေရးက အၿမဲရွိသည္။"
ဆိုတဲ့ အဓိကခံယူခ်က္ကို Myanmar DCR Co., Ltd. မွ ဝန္ထမ္းအားလံုးကုိ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း သေဘာေပါက္ ေစခဲ့ပါတယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုတိုးပြားလာၿပီး လူငယ္နည္းပါးလာေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနေၾကာင့္၊ IT/ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္း ျမင့္မားတဲ့ ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ IT ေလာကႏွင့္အတူ မေဝးေသာအနာဂတ္တြင္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ Brand Image ကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ DCR Co., Ltd. ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခားလုပ္ငန္း တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ တာ၀န္ရွိသူအေနႏွင့္ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံ အစရိွတဲ့ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိၿပီး ေလ့လာရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အလြန္တူေသာ အခ်က္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ အဓိကတူညီေသာ အခ်က္ကေတာ့ တဘက္လူကို ဦးစားေပး စဥ္းစားေသာအခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး Customer မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားဟာ နည္းပညာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားတြင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ကုိ သိရွိရေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ား အား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ IT Training မ်ားအျပင္ ဂ်ပန္စာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ Training မ်ားကုိလည္း လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးလ်က္္ရွိပါတယ္။ တဖန္ IT နည္းပညာအျပင္ ဂ်ပန္စာတြင္ အရည္အခ်င္း ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္၊ ထုိင္း စေသာႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ေစလႊတ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေနေသာ နည္းပညာမ်ားကို အမွီလိုက္ျပီး မိမိတို႔ရဲ့အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ၿပီး ဂ်ပန္ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္လာေစဖုိ႔ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္။ Mr. Yoshihisa Niwa
akahata

General Manager

kobayashi
Mr. Masahiko Kobayashi

Offshore Development တုိင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေလ့႐ွိတဲ့ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ထံုးစံနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ စတဲ့ကြာဟမႈေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဝန္ထမ္းေတြဟာ ဂ်ပန္ရဲ႕ စံသတ္မွတ္ခ်က္ နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့Systemေတြ ရရွိဖို႔ System Development အပ္ိုင္းမွာ တာဝန္ယူဦးေဆာင္ ေနပါတယ္။ မနက္ခင္းစုေဝးခ်ိန္၊ အစည္းအေဝး၊ ေမးလ္ေပးပို႔ျခင္းနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစီရင္ခံေရးသားျခင္းမ်ားကို ဂ်ပန္ဘာသာနဲ႔ပဲ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး စီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ထံတြင္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံျခင္းလုိ့ သေဘာထားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ့ရဲ့ Offshore Development Service ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။
ယခုလက္ရွိမွာျမန္မာကိုဝင္ေရာက္လာတဲ့ဂ်ပန္အိုင္တီကုမၸဏီေတြမ်ားစြာရွိေနေပမယ့္ Myanmar DCRကေတာ့ ျမန္မာမွာ သက္တမ္းအ႐ွည္ၾကာဆံုး တည္ရွိေနခဲ့တဲ့ဂ်ပန္ကုမၸဏီၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ကလည္းကုမၸဏီစတင္တည္ေထာင္ကတည္းကျမန္မာမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနျပီးျမန္မာရဲ့လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုကြၽမ္းက်င္နားလည္ေနပါျပီ။
လက္ရွိမွာလုပ္ငန္းရွင္ေတြထံမွအလုပ္အပ္ႏွံမႈမ်ားစြာရွိေနျပီးေက်းဇူးတင္စကားမ်ားစြာကိုလည္းလက္ခံရရွိေနပါတယ္။
ဆက္လက္ျပီးေတာ့လည္းကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ[ေက်းဇူးတင္ပါတယ္]ဆိုတဲ့စကားကိုရရွိဖို႕ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေျချပဳ၍ ေရွ့ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Manager

kyawminoo
Mr. Kyaw Min Oo
Senior Manager

ယခုလက္ရွိ Myanmar DCR ဟာ planning၊ design အဆင့္ကစလို႔ programming၊ testing နဲ႔ maintenance အဆင့္ေတြအထိ System Development လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ Myanmar DCRဟာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားနဲ႔ ဆက္သြယ္တဲ့ ကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့၊ Software development နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အေတြ႔အႀကံဳေကာင္း လိုခ်င္တဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေလးေတြအတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိနုိင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။

moemoehla
Mrs. Moe Moe Hla
Senior Manager

ဂ်ပန္မွာ ဆယ္႔ကိုးနွစ္ၾကာေနထိုင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ကိုေဘးတကၠသိုလ္မွ IT Engineering နဲ႕ Master ဘြဲ႕ ကို ရယူခဲ့ပါတယ္။ ဘြဲ႕ရျပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာပဲ System Developmentကိုတာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျပီး မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳ ေတြကို ရရွိခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာဂ်ပန္ ဆက္ႏြယ္မႈကို ပိုမိုနက္႐ိႈင္းလာေစရန္ ဆက္လက္အေလး ထားထိန္းသိမ္းရင္းနဲ႕ ဂ်ပန္မွာေလ႕လာရရွိလာခဲ႔ေသာ နည္း ပညာ အတတ္ပညာမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်၍ ျမန္မာ ျပည္႔ရဲ႔တိုးတက္မွုနဲ႔ ဂ်ပန္ျပည္ရဲ႔ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကိုပါ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင္႔မိပါ တယ္။ Myanmar DCR မွ လူငယ္ေတြကလည္းပဲ ထက္ျမက္ေသာ အေတြးအျမင္ေတြ နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစေတြ ကိုယ္စီ ရွိၾကပါတယ္။ Customer မ်ားရဲ ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈကိုအျပည္႔အ၀ ရရွိနိုင္မယ္႔ အသင္႔ေတာ္ ဆံုးေသာ Solution ကို ထိုလူငယ္မ်ားနဲ႔ အတူတကြ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင္႔ ပါတယ္။

toemyintsoe
Mr. Toe Myint Soe
Manager

Myanmar DCR ကအဓိကအားျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ကအလုပ္ေတြ ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ ဂ်ပန္နိုင္ငံက အရည္ အေသြးနဲ့ပက္သက္လာရင္ အရမ္းဂ႐ုစိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီကဝန္ထမ္း ေတြအတြက္ အရည္အေသြးကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေကာင္းကို ရရိွေစပါတယ္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာ လူငယ္ပ႐ိုဂရမ္မာမ်ားအတြက္လည္း အေတြ႔အၾကံဳ ေကာင္းေတြကို ရယူပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္တဲ့ေနရာ တစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ မိမိရဲ့အနာဂတ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ၾကီးမားတဲ့ လူငယ္မ်ား အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

zinmarhlaing
Ms. Zin Mar Hlaing
Manager

Customerေတြကို စိတ္ေက်နပ္၊ အံ့ၾသဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး၀န္ထမ္း ေတြရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈေအာက္မွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ရိုးသားမႈ၊ ၾကိဳးစားမႈ၊ စြမ္းရည္ေတြနဲ႔ အစဥ္အျမဲၾကိဳးစားေနေသာ အရည္ အေသြး အဓိက ထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ၊ MDCRရဲ႕ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္မႈ ကိုအစျပဳျပီး Global အထိ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳခ်င္ ပါတယ္။

hninoolwin
Mrs. Hnin Oo Lwin
Manager

"MDCRမွာအလုပ္ကိုအပ္ႏွံလိုက္ပါ"
MDCRက Customerေတြ ယံုၾကည္အားထားရတဲ့ကုမၸဏီ တစ္ခုပါ။ ဂ်ပန္ရဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့စ႐ိုက္၊ စကားလုံးေတြကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္သေဘာ ေပါက္ျပီး ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ Technical Skill ကလည္း ျမင့္မားျပီးေတာ့ ဂ်ပန္ကသတ္မွတ္ထားတဲ့ Quality ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ISO 9001 ကိုလည္း ကိုင္ေဆာင္ထားျပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳး အထက္အရာရွိ ေတြနဲ႕အတူ ျမန္မာဝန္ထမ္းေတြရဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ Idea ေတြပါပူးေပါင္းကာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ Quality၊ Cost၊ Delivery ကို ေသေသခ်ာခ်ာ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေကာင္းဆုံးကုမၸဏီေတြထဲက တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

thazinmon
Ms. Thazin Mon
Manager

Myanmar DCR မွာ တျခား Company မ်ားတြင္ မရႏိုင္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ (အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္) ကိုပိုင္ဆိုင္ ထားပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျပီး စီနီယာမွ ဂ်ဴနီယာသို႕ အလုပ္အေၾကာင္း သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဂ်ဴနီယာမွ စီနီယာသို႕ ေလးစားယုံၾကည္မႈ ရွိျခင္း၊ လုပ္ငန္း အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို မွ်ေဝေပးျခင္း စသည္တို႕ေၾကာင့္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အလြန္ အဆင္ေျပေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ ပါသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား စုစည္းျပီး အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ Software မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္မီ အလုပ္အပ္ႏိုင္ျခင္းတို႕ကို အာမခံႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္ၾကိဳးစားေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ျမင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ Myanmar DCR ကို တစ္ေခါက္ေလာက္ လာေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

sawkalyaaye
Mrs. Saw Kalya Aye
Manager

MyanmarDCRသည္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ေက်နပ္မႈတို့ကို အျမင့္မားဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အထက္လူၾကီးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီနီယာဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္ ဂ်ဴနီယာဝန္ထမ္းမ်ားၾကားမွာ အစီရင္ခံျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ တိုင္ပင္ေဆြးေနြးနုိင္ျခင္းတို့ကို ဘယ္အခ်ိန္မဆို ျပဳလုပ္နိုင္တဲ့ဝန္းက်င္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားျပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရး႐ွိျခင္းဟာ MDCR ၏ ထူးျခားေသာ ဝိေသသ တစ္ခုလို့ထင္မိပါတယ္။ ရိုးသားေသာ အျပံုးမ်က္နွာနဲ့ ထက္ျမက္တဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး႐ွိတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ နုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳကိုေပးနုိင္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္စကား ကြၽမး္က်င္စြာေျပာဆို ဆက္သြယ္နုိင္တဲ့ ထူးခြၽန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား က ဂ်ပန္၏စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေပၚ အေျခခံျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ System မ်ားကိုဖန္တီးနုိင္ျခင္း၊ အခ်ိန္တိက်စြာ အလုပ္အပ္နွံနုိင္ျခင္း တို့ေၾကာင့္ MDCR ႏွင့္အတူတူ လက္တြဲလုပ္ကိုင္မယ့္ အခ်ိန္ကို ေသခ်ာေပါက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

thandaaung
Ms. Thanda Aung
Manager

Myanmar DCRဟာ ျမန္မာမွာ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး ဂ်ပန္ကုမၸဏီတစ္ခုပါ။ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြဟာဆိုရင္လည္း ဂ်ပန္က ကုမၸဏီေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္းရင္း ရရွိလာတ့ဲ
အေတြ့အၾကံုေတြကို Myanmar DCRမွာ ျပန္လည္အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Myanmar DCRက ဝန္ထမ္းေတြဟာ နည္းပညာ၊ အေျခခံmanner၊ ဆက္ဆံေရးအစစအရာရာ ေကာင္းမြန္ျပီး ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္တ့ဲ communicationကို တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအထက္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတ့ဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးအထက္လူၾကီးမ်ားရ့ဲ လမ္းညြွန္ျပသမႈေအာက္မွာ အေကာင္းဆံုး Productေတြကို ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Myanmar DCRန့ဲ လက္တြဲလုပ္ကိုင္မယ္ဆိုရင္ ၾကိမ္းေသစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

hsumonlwin
Mrs. Hsu Mon Lwin
Manager

ကၽြန္မအတြက္အလုပ္ခြင္မွာအေရးအႀကီးဆံုးလို႔ခံယူထားတာေတာ့ တဦးနဲ႔တဦးရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ျခင္းနဲ႔ ပူေပါင္းေဆာက္ရြက္ျခင္းပါဘဲ လုပ္ငန္းခြင္မွာ စိတ္ခ်မ္းသာတဲ့အခါရွိသလို အဆင္မေျပစိတ္ညစ္ရတဲ့အခါလဲရွိမွာ မလြဲမေသြပါပဲ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ မွ်ေဝခံစားေပးႏိုင္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ရွိဖို႔လိုအပ္တာေပါ့ ကၽြန္မတို႔ ကုမၸဏီရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားဟာဆိုရင္ အထက္လူႀကီး လက္ေအာင္ငယ္သား မခြဲျခားပဲ တဦးနဲ႔တဦး ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ တိုင္ပင္ၫွိႏွိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေျခခံပီး ေႏြးေထြးတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ေလးမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကရပါတယ္ ဒါမွသာအလုပ္ခြင္မွာေပ်ာ္ရႊင္လာကာProductivityေတြြျမင့္မားပီးQualityေကာင္းမြန္တဲ့Productေတြထုတ္လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါလား MyanmarDCRဆိုတာ ရင္းႏွီးတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားရွိတဲ့ကုမၸဏီပါ ! SeniorေတြကJoniorေတြကိုအေတြ႕အႀကိဳေတြမိမိတို႔ရဲ႕အသိပညာေတြကို မွ်ေဝေပးရင္းေနရံုသာမက Customerရဲ႕ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကိုရရွိေအာင္Customerနဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးကိုထိန္းသိမ္းနိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ ဒါေျကာင့္Customerေတြရဲ႕ယံုၾကည္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္းသိမ္းနိုင္ေနပါတယ္ MyanmarDCRဆိုတာ Customerရဲ႕ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကိုအဓိကထားေနတဲ့ကုမၸဏီပါ! ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းထက္ဝက္ေက်ာ္ဟာအသက္၃၀ေအာက္လူငယ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ လန္းဆန္းတက္ႂကြေနတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ideaေကာင္းေတြကိုအသံုးခ်ရင္း လူငယ္ေတြရဲ႕တိုးတက္မႈအတြက္အခြင့္အလမ္းေကာင္းအမ်ားျကီးရွိပါတယ္ အခ်ိန္မေရြး ဘယ္သူမဆိုမိမိရဲ႕အျမင္ကိုထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္တာကေတာ့ကုမၸဏီရဲ႕ျကီးမားတဲ့နွစ္လိုဖြယ္တစ္ခုပါပဲ MyanmarDCRဆိုတာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕တိုးတက္မႈကေန ကုမၸဏီတိုးတက္ေရးကိုဦးတည္ေနတဲ့ကုမၸဏီပါ!